“We zagen geen burn-outepidemie. Tot nu.”

De woorden in de titel hierboven zijn niet de mijne. Aan het woord is onderzoeker Frank Janssens in ‘De Tijd’ die meewerkte aan de zogenaamde werkbaarheidsmonitor. Dit driejaarlijks onderzoek van de SERV brengt het ‘werkbaar werk’ binnen Vlaanderen in kaart. Sinds dit onderzoek in 2004 startte, konden de onderzoekers in de cijfers geen burn-outepidemie vaststellen. Tot de cijfers van december 2019… We zetten de vier belangrijkste inzichten van het onderzoek op een rijtje.

  1. Werkstress is algemeen het grootste knelpunt.

Eén van de drie of vier elementen van burn-out (afhankelijk van de meetschaal die je gebruikt tijdens je onderzoek) is psychische vermoeidheid. In de werkbaarheidsmonitor van de SERV zie je duidelijk dat het aantal werknemers dat GEEN werkstress ervaart sterk daalt. Een trend waar je tussen 2004 en 2019 niet omheen kan. Enkel de leermogelijkheden kennen een positieve evolutie in 2019 in vergelijking met 2004. Alle andere elementen dalen (sterk)..

2. Vrouwen lopen een hoger risico

Uit de werkbaarheidsmonitor komen enkele opvallende risicogroepen naar voor. Als het gaat om geslacht, blijkt duidelijk dat vrouwen tijdens de afgelopen 15 jaar minder werkbare jobs hebben dan mannen. De verklaring die hiervoor vaak gegeven wordt, is dat vrouwen vaak naast hun (voltijdse) job ook nog de belangrijkste verantwoordelijke zijn voor de organisatie van het huishouden. Alle recente evoluties van gendergelijkheid ten spijt.

3. Qua leeftijd ligt het grootste risico bij 30- tot 39-jarigen.

Als we op de bovenstaande afbeelding naar leeftijdsgroepen kijken, blijkt dat de grootste risicogroep de 30 – 39 jarigen zijn. Een belangrijke verklarende factor kan zijn dat dit de leeftijdsgroep is waar het geboortecijfer vaak het hoogst ligt. En de bijkomende ‘gezinsdrukte’ in combinatie met werk en andere activiteiten sterk aanwezig is.

4. Laaggeschoolden grootste risico, maar verschil verkleint snel.

Op vlak van diploma zien we dat laaggeschoolden het laagst scoren. Een cijfer dat in 2004 ook al laag lag en dus nog niet verbeterd is. Maar minstens even opvallend is dat de werkbaarheid bij midden- en hooggeschoolden nog sterker afgenomen is. Op die manier is de kloof tussen de verschillende groepen in vergelijking met 2019 duidelijk verkleind. Een schrale troost…

Leave your comment

een × 3 =

Related