Burnout / Business / Communicatie / Interne communicatie

Wat voorspelt best de intelligentie van je team?

Jeroen Naudts

Wat voorspelt best de intelligentie van je team?

In sommige teams en organisaties lijkt alles van een leien dakje te lopen. Iedereen weet wat zijn rol is binnen het team en niks lijkt fout te lopen. Hopelijk heb je ook al het genot mogen ervaren van in zo’n team te mogen werken. Naar het geheim van deze sterke teams is al veel onderzoek gebeurd. Uit die verschillende onderzoeken blijkt één van de belangrijkste voorspellers van deze succesvolle teams de groepsintelligentie van het team te zijn. Maar hoe meet je deze collectieve intelligentie van je team? De factor die dit het best voorspelt is er een die je misschien niet verwacht.

Kwantitatieve data als fundament

Lange tijd zijn onderzoeken over het functioneren van teams uitgevoerd op basis van kwalitatief onderzoek (interviews, vragenlijsten, …). Intussen zijn de inzichten uit casestudies verder onderbouwd door uitgebreide kwantitatieve analyse op basis van data in groepen. Denk daarbij aan zaken zoals: wie praat er met wie, voor hoelang, wat is hun emotie bij deze gesprekken … Door de snelle technologische ontwikkelingen kunnen we nu veel meer data verzamelen en analyseren. Zo is het inzicht van de ‘beste voorspeller’ van collectieve intelligentie in teams het resultaat van onderzoek in honderden kleine teams.

Verrassende succesfactor

Zoals al gezegd waren het niet de verwachte factoren die de grootste impact hadden op de cohesie van de groep. Zo bleken bijvoorbeeld de samenhang tussen collega’s (cohesie), motivatie of tevredenheid van de teamleden niet statistisch significant en dus niet de juiste antwoorden op deze vraag. De belangrijkste voorspeller van groepsintelligentie bleek de gelijkmatige verdeling van spreektijd tijdens overlegmomenten en vergaderingen.

Groepen waar een klein aantal mensen het gesprek domineerde, hadden een lagere collectieve intelligentie dan groepen waarin de spreektijd gelijkmatiger verdeeld was.

Dat lijkt op het eerste gezicht een verrassende vaststelling, maar verder onderzoek toonde aan dat er drie eenvoudige patronen erg belangrijk waren om de intelligentie van het team te verhogen:

  1. Een groot aantal ideeën
  2. Een hoge interactie
  3. Diversiteiten in ideeën

Als je deze drie factoren overloopt, besef je waarschijnlijk waarom een gelijkmatige verdeling van spreektijd een belangrijke succesfactor is binnen een team. Deze voorwaarden wijzen op een ruimte waar mensen veel ideeën produceren en die ook beter maken door er uitgebreid met elkaar over in interactie te gaan. De verschillende invalshoeken zorgen ervoor dat de sterke punten van elk idee nog meer zichtbaar worden. Op die manier maken de teamleden elkaars ideeën nog beter zonder profileringsdrang of dominante personen. Als deze drie voorwaarden ingevuld zijn, weet je ook dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is van een sterk team. In een volgende blogpost gaan we dieper in op de rol van vertrouwen en de drie voorwaarden die we hierboven al vermeldden.

Twee uitzonderingen op deze succesfactor

Uiteraard geldt deze regel niet in alle gevallen. Een eerste uitzondering is in periodes van stress of crisis. In crisissituaties is het belangrijk dat er een duidelijke leider is die de leiding neemt en ervoor zorgt dat er geen tijd verloren gaat. De twee uitzondering gaat over situaties waarbij spanningen hoog oplopen. Hier zal de leider van het team ook meer spreektijd opeisen omdat hij als discussieleider zal moeten optreden om op die manier de rust in de groep te bewaren

Gelijke spreektijd als heilige graal?

Let er wel voor op dat je de zaken niet op zijn kop zet. De gelijke spreektijd is de beste voorspeller van een succesvol team, maar dat betekent niet dat je nu met een chronometer naar vergaderingen moet gaan. Het is beter om te werken aan o.a. vertrouwen binnen je team en de mogelijkheid om veel en diverse ideeën te produceren. Krijg je nu spontaan schrik dat dit je vergadering zwaarder zal maken? Niet als je de tips uit mijn vorige blogpost volgt. Maar zoals gezegd ga ik hier in een volgende blogpost verder op in.

Succes alvast met het bouwen van je team! Wil je nog meer inspiratie over werken en communiceren in teams? Schrijf je dan zeker in voor mijn tweemaandelijkse nieuwsbrief met tips en nieuws.

Leave your comment

dertien − elf =

Related