Opleiding

Op zoek naar een geschikte opleiding?
In onderstaand overzicht vind je een overzicht van opleidingen
die  een antwoord kunnen bieden op jouw vraag.

Bekijk de volledige opleidingskalender.

Hoe het beste uit jouw team halen door betere communicatie (voor leidinggevenden)

Werken in team: het is niet altijd even vanzelfsprekend. Toch kan een goed team je boven jezelf doen uitstijgen. Het klinkt als een cliché, maar een team kan meer zijn dan de afzonderlijke leden van de groep. Openheid, vertrouwen en transparantie zijn cruciale factoren.

Hoe ga jij als leidinggevende hiermee om? Hoe pas je je communicatie aan? Wat zeg je en wat zeg je vooral niet? Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in interpersoonlijke communicatie en welke impact jij als leidinggevende hierop kunt hebben om zo je team nog sterker te maken.

 “Alweer een nieuw project!” Hoe omgaan met weerstand tegen verandering in jouw organisatie.

Niemand wordt graag veranderd. Bij (verander)projecten in organisaties is dat nochtans hetgene wat van medewerkers verwacht wordt: (noodgedwongen) veranderd worden . Deze verplichte verandering van de werkomgeving roept bij de betrokken medewerkers in eerste instantie vaak veel weerstand en negatieve emoties op.

Hoe kun je hierop reageren door je communicatie aan te passen? Maar misschien nog belangrijker; hoe kun je hierop anticiperen met behulp van doordachte communicatie? Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in veraderingscommunicatie en welke impact jij hierop kunt hebben om de verandering zinvol te maken.

Goed feedback geven: hoe doe je dat?

Feedback geven aan anderen is voor veel mensen niet eenvoudig. Nochtans zijn de regels voor het goed geven van feedback duidelijk. Zo maak je de feedback best zo concreet mogelijk en geef je de feedback best zo snel mogelijk aan de persoon in kwestie.

In deze sessie gaan we dieper in op de theorie rond het geven van feedback. We zien verschillende verhelderende en laagdrempelige modellen. Maar we gaan ze vooral ook toepassen in de praktijk

“Waarom weet ik daar niks van?” Hoe de interne communicatie in jouw organisatie verbeteren: inzichten en acties.

Interne communicatie is een belangrijk onderdeel van een organisatie die goed draait. Toch wordt een goede interne communicatie nog te vaak onderschat en krijgt het te weinig aandacht. Daardoor kunnen kleine frustraties groeien tot grote frustraties en kunnen er moeilijkheden ontstaan in de organisatie.

Wat is interne communicatie en hoe kan je ervoor zorgen dat deze zo vlot mogelijk verloopt? Tijdens deze sessie gaan we hier dieper op in met een theoretisch kader, maar ook heel praktische en concrete tips om het in de praktijk aan te pakken.

Op weg naar een zelfsturende organisatie: wat nu met de communicatie?

Veel organisaties denken erover na om hun organisatie meer te laten weten vanuit ‘zelfsturende teams’. Daarbij wordt hiërarchie minder belangrijk en krijg je een meer horizontale organisatiestructuur. Deze verandering van organisatiestructuur heeft een enorme impact, ook op de manier van communiceren.

Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat je communicatiestructuur goed aansluit bij de zelfsturende organisatie? Tijdens deze sessie gaan we hier dieper op in met een theoretisch kader, maar ook heel praktische en concrete tips om het in de praktijk aan te pakken.

Lichaamstaal: verhoog de impact van jouw communicatie.

Elke dag hebben we contact met anderen. En toch loopt die communicatie niet altijd zoals we willen. Soms interpreteren mensen ons anders dan verwacht. Vaak door onze woorden, maar meestal door onze lichaamstaal. En dat is niet toevallig. Want uit onderzoek blijkt dat onze communicatie voor 93% beïnvloed wordt door onze non-verbale communicatie.

Daarom is het belangrijk deze onbewuste patronen te leren kennen en gebruiken. Tijdens deze opleiding krijg je technieken aangeleerd die je kunnen helpen om je lichaamstaal te verbeteren. Bovendien leer je wat je gesprekspartners en collega’s bedoelen en welke signalen je zelf – soms onbewust – uitstuurt.